New group coordinator

New group coordinator: We welcome Adriani Nikolakopoulou [nikolakopoulou.adriani@gmail.com] as our new group co-ordinator since October 2014. She follows Orestis Efthimiou who started as a group co-ordinator in October 2013. We thank Orestis for his contribution in helping to organise convenors' teleconferences.